De wrakkendatabase

Introductie

Het doel van deze website is informatie te verschaffen over de wrakken in het Nederlandse deel van de Noordzee.

Op termijn is het de bedoeling mijn hele database online te zetten, maar dat gaat nog wat tijd kosten.

 

V1.1

 

 

Vertikale navigatieBirkenfels multibeam